Helmikuu: Varaluonto?

Luonnonvara – varaluonto

Unelmatilanne maapallolla olisi sellainen, jossa ihmiskunta ottaisi käyttöönsä luonnosta aineita vain sen verran, mitä luonto ehtii valmistaa uudelleen. Uusiutumattomat aineet jätettäisiin koskematta. Luonnonvarat jaettaisiin tasapuolisesti kaikkien ihmisten kesken ja huomioitaisiin myös eläinten hyvinvointi sekä oikeudet ympäristöön.

Valitettavasti tuon kaltainen unelma on kaukana nykytilanteesta. Monen ympäristöongelman taustalla on luonnonvarojen ylikulutus, jonka seuraukset näkyvät eri puolilla maapalloa metsäkatona, kuivuutena, makean veden puutteena, maaperän eroosiona ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisenä.

Tänä päivänä puhutaan paljon myös downshiftaamisesta – elämän kohtuullistamisesta – johon yhtenä osana kuuluu kulutuksen vähentäminen. Mikä olisi järkevää downshiftaamista nuorisotalolla?

Tästä pääset helmikuun eko-kalenteriin. :)