Ohjeet

Ekokalenterin avulla voitte vuoden aikana loikata pitkän ekoloikan ympäristöystävällisemmäksi toimipaikaksi – tai sitten lyhemmän loikan.

Loikan pituuden saatte päättää itse!

 

Tähän kalenteriin on koottu asioita, jotka ovat tärkeitä nuorisotalon ekologisoinnin kannalta.  Joka kuukaudella on oma teemansa, joka on jaettu kolmeen osaan:

  • lyhyt kuvaus teemasta
  • aiheita ja kysymyksiä työyhteisön keskustelua ja toimenpiteiden valintaa varten
  • hyödyllisiä linkkejä, lähteitä ja kyseisen kuukauden ympäristötapahtumia

 

Toimipaikan ekologisointiin tarvitaan koko työyhteisön panos

Ekokalenterin keskiössä on työyhteisön toiminta ja sitä kautta ympäristöystävällisen toimintakulttuurin rakentaminen. Nuorten kanssa toteutettavaan ympäristökasvatukseen antaa tukea Kukkiksen muut osat. Henkilökunnan ympäristöystävälliset toimintatavat ja ympäristökasvatus limittyvät keskenään ja yhdessä niistä muodostuu ekologinen nuorisotalo.

Ekokalenterin vetäjäksi tarvitaan toimipaikan ekotukihenkilö, joka tuo kerran kuukaudessa työyhteisöpalaveriin ruodittavaksi yhden teeman. Ekotukihenkilön kannattaa tutustua teemoihin etukäteen, vaikka kaikkea ei tarvitsekaan hallita täydellisesti. Riittää, että tietää jotain ja haastaa työyhteisön keskustelemaan teemasta. Tästä syystä ekokalenteri on muotoiltu pohdintojen ja kysymysten muotoon. Keskustelun jälkeen työyhteisö porukalla valitsee muutaman kehittämiskohteen ja päättää miten ne toteutetaan.

Tiedätte itse parhaiten, miten kutakin teemaa voi toteuttaa juuri teidän yksikössänne  sitten vaan hommiin!