Toukokuu: Paikkalistoimintaa!

Nuorisotyössä painotetaan entistä enemmän alueen tarpeista nousevaa työtä.

Ympäristötyössäkin olisi hyvä tehdä pieni aluekartoitus ja selvittää mm. alueen muut ympäristötoimijat, mahdolliset palvelut ja potentiaaliset yhteistyökumppanit.

Alueen luonto ja siellä asuvat eläimet voivat olla väline yksikön ympäristökasvatuksen kehittämisessä, joten näihinkin teemoihin kannattaa uhrata pieni tovi.

On myös tärkeää olla selvillä siitä, millaista rakentamista, viheralueita tai liikennejärjestelyjä alueelle kaavaillaan, jotta voidaan tarjota nuorille mielekästä ja oikea-aikaista osallistumista ja vaikuttamista omaan asuinalueeseen.

Tästä toukokuun ekokalenteriin!