Urbaani löytöretki

Tavoitteet ja lähtökohtat:

Tausta-ajatuksena oli kaupunki >< luonto -asetelman pohtiminen ja peilaaminen.

Voiko kaupunki olla osa luontoa? Pätevätkö kaikki luonnonlait myös kaupungissa? Voiko luontoharjoitteita tehdä urbaaneissa olosuhteissa ja minkälaisia kokemuksia ja elämyksiä silloin syntyy?

Ihminen ja kaupunki ovat myös osa luontoa, sillä luonto on kaikkialla (luonnonilmiöt, materiaalit, puistot ja kaupunkiluonto, kasvillisuus, eläimet yms.), joten myös ympäristötoimintaa voi toteuttaa missä vaan.

  • Aistien virittelyä, vanhojen mallien kyseenalaistamista, tarkkailun, huomaamisen ja keskittymisen harjoittelua, uusi näkökulma tuttuun ja arkiseen. Tämä mahdollistaa oivaltamisen, innostumisen ja omakohtaisen suhteen synnyn paikkaan, tilaan ja ilmiöihin. Eli kaupunkimiljöön haltuunotto. Vahvistaa ruohonjuuritason aktiivista kansalaisuutta?
  • Ilo, seikkailu, hauskuus.
  • Lähtökohtana nuorten omat ideat ja toiveet: projekti muotoutuu nuorten kiinnostuksen mukaiseksi. Sisältö muotoutuu prosessissa, nuorten ehdoilla.
  • Raamit: ohjaajat inspiroi ja mahdollistaa, nuoret ideoi ja toteuttaa
  • Tapaamiskertoja vähintään 4-5, joissa alkuun luonto/aisti/löytöretkeilyharjoitteita ja pohdintaa, sitten nuoret suunnittelee ja toteuttaa omia tempauksia.

Pohdintoja ja linjauksia:

Kaupunki toimintaympäristönä – millaiset ovat asenteemme kaupunkia kohtaan?

Liikuntaa, luovuutta, helppopääsyiset paikat; tilat, joihin ei normaalisti pääse… Tehdään jotain uutta ja erilaista tutuissa paikoissa. Olennaista nuorten oma aktiivisuus, itsensä haastaminen ja muiden osallistaminen.

Toimintaa ei ole kiinnitetty yhteen paikkaan, vaan se voi tapahtua missä vaan. Tavoitteena saada mukaan muitakin kuin nuorisotaloilla käyviä nuoria.

On tärkeää löytää sopivan kokoiset haasteet ja reflektoida kokemuksia: mitkä fiilikset ennen ja jälkeen? Mitä ajatuksia herätti? Mitä ideoita lähti syntymään?  Kommunikaatiotaidot, aktiivinen kansalaisuus kehittyvät toiminnan myötä.

Materiaalit: