Ympäristökasvatuksen terälahdet

Tavoitteena kunnioitus luontoa kohtaan

Nuorisotyössä ympäristökasvatuksella tähdätään kestävämpään elämäntapaan. Tavoitteena on globaali luontoa kunnioittava asenne, joka kehittyy henkilökohtaisten ja merkityksellisten luontokokemusten, toiminnan ja tiedostamisen myötä.

Hyvän luontosuhteen lisäksi tarvitaan siis vielä tietoa luonnon prosesseista ja siitä, miten ihminen on niihin kytköksissä. Kun nuorisotyössä toiminnan kautta opitaan keinoja ja löydetään tapoja toimia ympäristön puolesta, voidaan puhua kokonaisvaltaisesta ympäristökasvatuksesta.

Kokonaisvaltainen ympäristökasvatus muodostuu kolmesta osa-alueesta:

”Kun minä olin pieni kävimme aina kesäisin mummon kanssa mustikassa.”

”Haluan vaikuttaa omiin ja muiden hyvinvointiin…”

”Jos otan lautaselleni vain sen verran mitä jaksan syödä, en omalta osaltani tuota hukkaa ja heitä turhaan roskiin asioita!”

Mahdollisuutena erilaiset lähestymistavat

Monimuotoinen nuorisotyö erilaisten nuorten kanssa toteutettuna haastaa nuorisotyöntekijän kehittämään monenlaisia lähestymistapoja. Ympäristökasvatus voi lähteä liikkeelle esimerkiksi jonkin ajankohtaisen tapahtuman herättämästä keskustelusta ja nuorten huolesta asian suhteen.

Joissain tilanteissa toiminta on paras ympäristökasvatuksen käynnistäjä, esimerkiksi osallisuushanke. Leirillä ja luonnossa taas on luontevinta painottaa luontokokemuksia ja läheisen luontosuhteen syntymistä.

On kuitenkin hyvä muistaa, että osa-alueet muodostavat kokonaisuuden, jossa nämä kolme lähestymiskulmaa tukevat toinen toistaan. Jokaisen ympäristökasvatuksellisen tuokion ei tarvitse sisältää kaikkia kolmea aluetta, vaan ne voivat olla pidemmän prosessin osia.

 Kiinnostuitko ympäristökasvatuksen teoriasta?

Pari lukuvinkkiä:
Ympäristökasvatuksen käsikirja ( 2005). Hannele Cantell (toim.). PS-kustannus: Jyväskylä.
www.feesuomi.fi